РІШЕННЯ СЕКРЕТАРІАТУ ТВОРЧОЇ СПІЛКИ “АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ”

розміщено в: НОВИНИ | 0

Про створення Білгород-Дністровського регіонального відділення ТС “АДЕМ України”

Рішення № 7

Секретаріату творчої спілки “Асоціація діячів естрадного мистецтва України”
ТС (“АДЕМ України”)“05” січня 2021 року 

м. Київ


”Про створення Білгород-Дністровського регіонального відділення ТС “АДЕМ України” (Одеська область)Слухали: “Про створення Білгород-Дністровського регіонального відділення ТС “АДЕМ України” Одеської області  та призначення його Голови.

Ухвалили: створити Білгород-Дністровське регіональне відділення ТС “АДЕМ України” (Одеська область) та призначити його Головою члена Правління ТС “АДЕМ України”, заслуженного діяча естрадного мистецтва України, лауреата всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів Цуркана Валерія Івановича, з наданням йому усіх повноважень і обов’язків, відповідно до Статуту ТС “АДЕМ України”.

Доручити Цуркану В.І. підготовку до проведення установчої конфереції та реєстрації Статуту Відділення до кінця 2021 року та звітувати про цю роботу безпосередньо перед Секретаріатом ТС “АДЕМ України”.  


Голова Секретаріату,
президент ТС “АДЕМ України”,  
заслужений діяч мистецтв України                                               В.В. Герасимов


Відповідальний сектетар,
заслужений діяч естрадного мистецтва України                         К.В. Станжицька

НА К А З №17

По творчій спілці “Асоціація діячів естрадного мистецтва України”
(ТС “АДЕМ України”)

“05” січня 2021 року                                                  м. Київ


Відповідно до рішення №7 Секретаріату ТС “АДЕМ України”,

Н а к а з у ю:1. Створити Білгород-Дністровське регіональне відділення  ТС “АДЕМ України” у м. Білгород-Дністровську, Одеської області.
2. Призначити Головою відділення члена Правління ТС “АДЕМ України”, заслуженого діяча естрадного мистецтва України, лауреата всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів Цуркана Валерія Івановича, з наданням йому усіх повноважень і обов’язків, відповідно до Статуту ТС “АДЕМ України”.
3. Доручити Цуркану В.І. підготовку і проведення установчої конференції членів Відділення, підготувати до реєстрації у місцевих органах юстиції його Статут, запропонувати до розгляду Секретаріату ТС “АДЕМ України” склади Правління і ревізійної комісії, план організаційно-творчих заходів Відділення до кінця 2021 року, відповідно до положень Статуту ТС “АДЕМ України”.

Постійно інформувати про дії стосовно вищезазначеного Секретаріат ТС “АДЕМ України”.


Президент ТС “АДЕМ України”,
заслужений діяч мистецтв України                                                В.В. Герасимов